Skutvik Velforening

SKUTVIK -for fulle seil!

 

SKUTVIK VELFORENING

 

 

Skutvik Velforening er en selvstendig forening som skal arbeide med å fremme saker som skal skape trivsel, vekst og utvikling på Sørbygda.

 

Medlemmer er alle som bor i Sørbygda- det vil si grunnkretsene Skutvik, Ness, Røsvik og Skottestad.

 

Styret for Skutvik Velforening 2016-17 består av:

 

Leder: Alfred Liaback

Nestleder: Leona Tahnee

Sekretær: Liv Aabelvik

Kasserer: Tonje Strøm

Styremedlem: Natalia Hartwig

Vara: Geir Meyer

Vara: Ken Sørensen

Vara: Gunn Bendixen

 

 

FESTLOKALE:

 

Trenger du lokale til fest, bryllup eller lignende?

Velforeningen disponerer det tradisjonsrike ungdomshuset Fagerheim ved Skutvik.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker et tilbud på leie.

Copyright © Skutvik Velforening