Årene 1500 til 1850

Dette var en lang periode i Norge som preget av et småbonde- og småfiskersamfunn, så også i Hamarøy. Befolkningen trengte litt jord og tilgang til fiskebåt. Fisket, og spesielt Lofotfisket var en viktig inntektskilde. Befolkningen var da sparsom og i Rørvig (Skutvik) var det i 1801 registrert 19 bosatte, fordelt på 3 småbruk. Navnet Rørvik, (hreyrr), er fra norrønt og betyr samling av steinhauger, steinrøys, el. Et navn som ligger nært å tenke på når det gjelder Skutvik med alle sine fine «steinhauger» rundt omkring.