Epost: skutvik_kystfestival@outlook.com
Adresse: 8290 Skutvik, Hamarøy

Bilder: Kjell Fredriksen, Svetlana Gracheva, Geir Winther

Design: Svetlana Gracheva