Den nyere historie, fra 1850

Ness var fra tidlig på 1800 tall et viktig sentrum med mye handel og jektefart. Handelsmann Magnus Brostrøm startet sin handel nede på Berget antagelig rundt 1822. Senere (1839) kom Edvard Christian Alm og hans Madame Alm. Det var en lengre periode på siste halvdel av 1800 tallet, at distriktslegene for Hamarøy og Stegen kommuner bodde på Ness. Der var også gjestgiveri med brennevinsbevilgning, og Ness var også tingsted for Hamarøy. Handelen fortsatte på Ness helt frem til 1965. Etter 1850 ser vi at befolkningen øker. Det blir mangel på gode gårder og muligheter for et godt liv. Utvandringen til USA tiltar. Det var på slutten av 1800 tallet at den spede begynnelsen av handel og kommunikasjoner med omverdenen tok til på Skutvik. Vi vil anta at det er i denne perioden at Skutvik vokser frem som sentrum, og Skutvik blir det nye navnet på stedet. Skutvika var nok det lokale navnet på vika opp mot Orbotn og er sannsynligvis et navn som stammer helt fra vikingtid. Da var en «skute», båter med lengde over ca. 7 meter. At Skutvik etter hvert overtok mye av de funksjonene som Ness hadde hatt, har nok sin årsak i endringer i skip og skipstrafikken. Skutvik ligger på «leia» i Nordland og har en mye bedre havn og tilgjengelighet enn det Ness kunne tilby.