Et sted for å hente seg inn, rekreere, nyte en spennende utsikt og kanskje komme på nye gode ideer.

Tankenes plass

Bildet er tatt en søndag sommeren 1959,og vi ser MS «Tysfjord» som kommer fra Svolvær ute på sundet. Kvalskøytene er fra venstre: Arne Henriksens «Linjen» ved Sverrekaia, Nils Linchausens «Glimt 2» ved Hans Henriksenkaia, så følger ved Jespersenkaia: Reinholt Roarsens «Sjøblomsten» innerst og Konrad Stenbergs «Bauta» utafor. Ellers kan det jo sies en del om andre detaljer i bildet, men det vil nok føre for langt.

Bildet viser båter fra Skutvik, Øvereng og Ness ved Muren. De er på vei til det tradisjonelle seifisket ved Gaukværøy i Bø i Vesterålen. Har sett oppgitt at bildet er tatt i 1916, kanskje av Nils Hansen.

Dette bildet viser Lofotflåten i havn i Skutvik vinteren 1956. Det er for det meste nortfartøy, da det enda var lov med not under Lofotfisket. I 1956 kom hovedinnsiget av skrei under Innlandet, langs land utenfor Økssundet. Det ble satt oppsyn i Skutvik, og utrorssignal heist hver morgen. Dette bildet er nok tatt en søndag da flåten lå i havn. Fotograf enten Reidar Nilsen eller Sverre Henriksen.

Dette bildet må være tatt i 1959-60. Vi ser at fergekaia er noe ombygd. Ute på havna ligger Andreas Haukås sin MS «Everi». Bilder tatt før hun fikk ny rigg med bar en lastebom. Ellers mange kjente fiskebåter.

Bildet er tatt av fotograf Johan Øvereng vinteren 1915/16. Hamarøy Historielag fikk originalen hos Leif Øvereng. Vi ser bl. a jakt «Anna» på havna og Steinslandsjakta «Ingeborg» under seil på Steinslandsosen Fjærvolghuset er kommet på plass, men ikke påbygget 2. etasje.

Postkort fra ca. 1938. Onsdagskveld med hurtigruteanløp og tre lokalbåter som venter på å komme til kaia.

Postkort ca. 1906-08. Forbruksforeningens hus, som ble kjøpt fra Rombaksbotn og satt opp i 1905 er kommet på plass.

Ca. 1944-45. Første byggetrinn på lysmotorhuset er på plass, påbegynt 1943. Det er planert steinfylling, både til Hans Henriksen brygge og Gjestgiveri, og til Jespersens nybrygge.